Logo: Slevové kupóny Nascocard - slevove-kupony.cz

Slevové kupóny Nascocard - slevove-kupony.cz


Pravidla používání stránek

Základní navigace: ÚvodPravidla používání stránek

Navštívením portálu www.slevove-kupony.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají internetový portál a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel a majitel internetových stránek www.slevove-kupony.cz je společnost Nascocard (dále jen „provozovatel“). Vlastník portálu v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a právu o změně některých zákonů je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Označení provozovatele je řádně registrovanou ochrannou známkou, ke které se vztahují odpovídající právní předpisy. Využít portál jinak než pro vlastní potřebu bez souhlasu provozovatele není dovoleno a podléhá autorskému zákonu. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu vlastníka.

Používání portálu Slevové kupony

Přístup a používání stránek www.slevove-kupony.cz je bezplatné. Informace publikované na těchto stránkách vycházejí z informací, které poskytuje firma Nascocard společně se svými smluvními partnery. Provozovatel však nenese žádnou zodpovědnost za poskytnutí slevy či nabízené výhody u svých partnerů. Pouze o slevě informuje a prezentuje. Návštěvník zároveň užívá naše stránky na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto návštěvníkovi i jiným osobám, tento návštěvník odpovídá za veškeré závazky, náhrady a výdaje vzniklé v důsledku takové poruchy.

Odpovědnost a práva provozovatele

Nascocard neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na www.slevove-kupony.cz je nezávadný, že přístup na portál bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.

Propojení na třetí subjekty

Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.slevove-kupony.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit.

Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů na něž portál odkazuje, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Nascocard zároveň nenese žádnou zodpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím portálu www.slevove-kupony.cz.

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na těchto stránkách. Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.

Právní předpisy České republiky

Provozovatel portálu společnost Nascocard má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.


Hlavní menu:

Dolní menu:

» Nahoru